Vítejte na stránkách MŠ Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zápis 2021/2022

obsah stránky

Zápis do MŠ Bystřice se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců z důvodu současné epidemiologické situace.

Potřebné dokumenty k doložení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením praktického dětského lékaře o řádném očkování - na žádosti (podmínkou k přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci )TATO POVINNOST SE NEVZTAHUJE NA DÍTĚ, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let věku.        Žádost je možné si stáhnout na webových stránkách www.msbystrice.webnode.cz nebo osobně vyzvednout v mateřské škole od 6. 4. 2021 po telefonické domluvě na čísle 773 598 644

  • Prostá kopie rodného listu dítěte přiložená k žádosti (tato kopie bude součástí spisu)

Tyto dokumenty je možné poslat následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy (id datové schránky: i5bpfb9)

  • Poštou (rozhodující je datum podání)

  • Vložit do poštovní schránky u MŠ

  • V krajním případě osobní podání po telefonické domluvě

aktualizováno: 15. 4. 2021 18:37, Lucie Vitáková