Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice, chcete si nastavit zobrazení:

Informace ohledně stravování

Vážení rodiče

Naše školní jídelna Vám umožní platit stravné dvěma způsoby, které však nesmíte během roku měnit.

Platba je možná těmito způsoby:

  1. přes účet

  2. složenkou

Obědy musí být zaplaceny dopředu - tedy do konce měsíce se musí zaplatit obědy na měsíc následující Včasná platba obědů podle finančního normativu vychází z Vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb.,§ 5 odst. 1 - úplata o školním stravování. Je to platba zálohová, proto musí být hrazena dopředu a včas

Dítě má nárok odebrat školní stravování dle zákona č. 561/2004Sb./školský zákon/a vyhlášky 107/2005Sb. V době pobytu v MŠ nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoci). Další dny je rodič povinen stravu odhlásit a jídelna nesmí stravu za dotované ceny vydat.

Obědy se odhlašují vždy den dopředu, nebo v den, kdy dítě onemocní do 8:00hodin.První den nemoci dítěte je také možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů. Výdej obědů je od 11:00 do 12:30 hodin.

Další dny v době nepřítomnosti dítěte v MŠ nelze obědy vydat, musíte si je tedy sami odhlásit ŠJ musí účtovat neodhlášené obědy za plnou cenu, v konečné ceně se promítne nejen cena potravin, ale též veškeré náklady spojené s přípravou stravy

Další informace a odhlašování obědů Vám poskytneme přímo ve školní kuchyni nebo na telefonu 493 598 644

CENY OBĚDŮ MŠ

Ceny jsou dle věkových skupin:

3-6 let                                         7-10 let

Přesnídávka 9,-Kč                      Přesnídávka 10,-Kč

Oběd 20,-Kč                                Oběd 21,-Kč

Svačina 9,-Kč                              Svačina 9,-Kč


Celkem 38,-Kč                           Celkem 40,-Kč

                                                                                                                     V Bystřici dne 1.9.2020                                                                                                                             Jana  Dovolová

                                                                                                                      vedoucí ŠJ                                                                                                                                                             

aktualizováno: 15. 1. 2021 19:11, OI Developer