Vítejte na stránkách MŠ Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informace ohledně stravování

Naše školní jídelna Vám umožní platit stravné dvěma způsoby, které však nesmíte během roku měnit.

Platba je možná těmito způsoby:

  1. přes účet

  2. složenkou

Obědy musí být zaplaceny dopředu - tedy do konce měsíce se musí zaplatit obědy na měsíc následující Včasná platba obědů podle finančního normativu vychází z Vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb.,§ 5 odst. 1 - úplata o školním stravování. Je to platba zálohová, proto musí být hrazena dopředu a včas

Dítě má nárok odebrat školní stravování dle zákona č. 561/2004Sb./školský zákon/a vyhlášky 107/2005Sb. V době pobytu v MŠ nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoci). Další dny je rodič povinen stravu odhlásit a jídelna nesmí stravu za dotované ceny vydat.


Obědy se odhlašují vždy den dopředu, nebo v den, kdy dítě onemocní do 8:00 hodin.

První den nemoci dítěte je také možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů. 

Výdej obědů je od 11:00 do 12:30 hodin.

Další dny v době nepřítomnosti dítěte v MŠ nelze obědy vydat, musíte si je tedy sami odhlásit ŠJ musí účtovat neodhlášené obědy za plnou cenu, v konečné ceně se promítne nejen cena potravin, ale též veškeré náklady spojené s přípravou stravy

Další informace a odhlašování obědů Vám poskytneme přímo ve školní kuchyni nebo na telefonu 493 598 644.


CENY OBĚDŮ MŠ

Ceny jsou dle věkových skupin:

3-6 let                                         7-10 let

Přesnídávka 9,-Kč                      Přesnídávka 10,-Kč

Oběd 20,-Kč                                Oběd 21,-Kč

Svačina 9,-Kč                              Svačina 9,-Kč


Celkem 38,-Kč                           Celkem 40,-Kč                                                                                                                                                                                                 Jana  Dovolová, vedoucí ŠJ                                                                                                                                                             

publikováno: 15. 1. 2021 19:11, OI Developer