Vítejte na stránkách MŠ Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Šablony a Projekty

Příjemce dotace: Mateřská škola, Bystřice
Název projektu: „Rovný přístup ke vzdělání v MŠ Bystřice“
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001484
Období realizace: 1. 9.2022 – 31.8.2025
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.
Z finančních prostředků v celkové výši 377 959,- Kč hradíme následující aktivity:
● Školní asistent – personální podpora MŠ
● Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
● Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu ŠABLONY III s názvem „Zvýšení kvality výuky v MŠ Bystřice“, financováno z operačního programu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č.02 20 080. 

V rámci projektu byla organizovaná setkání s odborníky.

I v současné době, jsme nově zapojeni do projektů v rámci výzvy č. 02 22 002 OP JAK – ŠABLONY I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Od poskytovatele MŠMT NPO 2022 jsme získali finanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Zakoupili jsme digitální hračky a hračky motivující k programování

(Bee-Bot, Tale-Bot, Intelino, Go-Pets, Interaktivní autíčko Sphero indi, Tablet-iGET

Naše MŠ je také zapojena do aktivit MAP  OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA, kdy společně pořádáme akce pro širokou veřejnost, ale i pro MŠ z okolí, např. Olympiáda dětí, Naučná lesní stezka a další. 

Pedagogické pracovnice se pravidelně zúčastňují besed a seminářů nabízených v rámci MAP pro ORP Jičín.

publikováno: 23. 5. 2023 22:27, Lucie Vitáková