Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice, chcete si nastavit zobrazení:

Denní režim

6:30 - 8:15      Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi s odkladem                              školní docházky, didaticky zacílené činnosti ve skupinách a indiviuální

8:15 - 8:45      Ranní kruh, didkatickyzacílené činnosti frontální, skupinové a individuální                                      ranní cvičení, relaxačbí chvilky, pohybové hry

8:45 - 9:30      Hygiena, svačina, řízená činnost, příprava na pobyt venku

9:30 - 11:30     Pobyt venku

11:30 - 12:00    Hygiena, oběd

12:00 - 14:00   Hygiena, odpočinek Klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku                                                                                                

14:00 - 14:30    Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:00    Zájmové a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat                              na zahradě MŠ

aktualizováno: 15. 1. 2021 18:49, OI Developer